inmersiones2013

anti-dinero


Deja un comentario

Programatutako jarduerak :: Programa de actividades

 Inmersiones 2013 | Diruaren aurkakoak 
Euskadin eta Nafarroan gora doazen artisten biltzarraren seigarren edizioa.

Programatutako jarduerak:

 • Artista-dosierren erakusketa. ARTIUM liburutegiko gelaurrea, abenduaren 9tik 31ra.
 • Abegitsuak. guneen erakusketa eta pertsonalizazioa Inmersioen egoitzan (Pintoreria, 86). Artista hautatuak. Eduardo Acebedo, Iera Bajo // Jaione Velez (EMARTIST) eta Rubén Castillejo (abenduak 12). Iker Fidalgo, KMB (Karlos MArtínez Bordoy) eta Rubén Castillejo (abenduak 13). 10etatik 14etara eta 16etatik 20etara.
 • Artearen enkante handia. Arte-lanen eta beste objektu interesgarrien enkante publikoa. Ekintza artistikoa. Abenduaren 13an, ostirala, ORTZAI Antzokian (Pintoreria, 39), 20:00etan.
 • Biltzarra. Abenduaren 14an, larunbata, ORTZAI Antzokian (Pintorería, 39), 10:30etik aurrera. Hizlariak: Juan Aizpitarte, Xabier Apestegui, ARMAR, Nerea de Diego, Agustín García, Monika Lukin, Ana Nieto, Ainhoa Ortells, Elvira Palazuelos // Emilio Lizcano, Jessica Salas // David Fuente, Xandra Villar, Marta Gil //Juan Ibarrondo.


Programatutako jarduerak (pdf).


 Inmersiones 2013 | Anti-dinero 
Sexta edición del congreso de artistas emergentes del País Vasco y Navarra.

Actividades programadas.

 • Exposición de dosieres de artista. Antesala de la biblioteca del ARTIUM, del 9 al 31 de diciembre.
 • Hospitalarios. Exposición y personalización de espacios en la sede de Inmersiones (Pintorería, 86). Artistas seleccionados: Eduardo Acebedo,  Iera Bajo // Jaione Velez (EMARTIST) y Rubén Castillejo (12 de diciembre). Iker Fidalgo, KMB y Rubén Castillejo (13 de diciembre). De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
 • Gran subasta de arte. Subasta pública de obras de arte y otros objetos de interés. Acción artística. Viernes 13 de diciembre en ORTZAI teatro (Pintorería, 39), 20:00 horas.
 • Congreso. Sábado 14 de diciembre en ORTZAI teatro (Pintorería, 39), desde las 10:30 h. Ponentes: Juan Aizpitarte, Xabier Apestegui, ARMAR, Nerea de Diego, Agustín García, Monika Lukin, Ana Nieto, Ainhoa Ortells, Elvira Palazuelos // Emilio Lizcano, Jessica Salas // David Fuente, Xandra Villar, Marta Gil //Juan Ibarrondo.

Programa de actividades (pdf).


Deja un comentario

Abegitsuak :: Hospitalarios

Guneen pertsonalizazioa, proiektuak hedatzea, harrera eta publikoarekin harremanetan jartzea.
Abenduak 12 eta 13, 10etatik 21etara.
Inmersiones-en aldi baterako galeria, Pintoreria kalea, 86.
Sarrera librea.

● Abenduak 12:
Iera Bajo eta Jaione Vélez (Emartist2 kolektiboaren parte izanik) “Cuerpo de la mujer como NO-PRODUCTO” beren lana aurkeztuko dute. Kolektibo honek proposatzen duen bideo-instalazioaren asmoa biluztasun femeninoaren normalizazioa izango da, emakumearen gorputza ANTI-PRODUKTU moduan berreskuratzea, eta horrenbestez, gaizkia eskaintzatik erasotzea.  Bigarren, emakumearen gorputzak produktu moduan duen eskaeran izan nahi dugu eragina, ANTI-KONTSUMOA sortzeko.

Eduardo Acebedok “M2 (REAL ESTATE). Usted está en la CALLE” proiektua aurkeztuko du. Bere muntaketarako higiezinen boomaren ikonografia eta ondorio krudelik eta nabarmenena erabiliko du: etxegabetzea. “Bizi dugun krisialdi-egoera zailari buruzko gogoeta bat da proiektua. Finantza-ekonomia, higiezinen burbuila sortu zuena, lurzoruaren balioari buruzko espekulazioa sortu zuena, hipotekak errazegi ematea sortu zuena, eta abar, dira orain bizi dugun eta kalean milaka familia utzi dituen egoera honen abiapuntuak. Halaber, erdizka eraikitako eraikinen panorama samingarria uzten du, Salgai edo Alokairuan kartelez beteriko kaleak, eta egoera jasan ezin honen ondorioz ixtera behartuta egon diren denda txiki ugari. Etxebizitza hutsen eta etxegabetutako pertsonen kontraesana interesatzen zait”.

● Abenduak 13.
KMBk (Karlos Martínez Bordoyk) “NOW PAY ME MY FUCKING MONEY” proiektua aurkeztuko du Abegitsuak sailean, eta artistak honako hitzekin deskribatu du: “Zinea historia ekonomikoa erakusteko: Filmen azterketak areagotu egiten du gogoetak eta kritikak egiteko gaitasuna, eta edukiak lantzeko formatu desberdin eta atsegina eskaintzen du. Inmersiones Vitoria 2013rako proiekzio-multzo ikaragarria emateko zinea sortzea darabilt buruan. Film bat bestearen ondoren, etenik gabe, 24 orduko maratoi bisuala, “Danzad danzad malditos” filma imitatuz. Makro-saio bat, datu, zenbaki, txanpon, transakzio, baliokidetasun, burtsa-defizit, igoera eta jaitsiera, politika, kapitalismo, krisialdi, salerosketa, zor, kreditu, Diruaren-aurkako eta gainerako gako ekonomikoen nahasketa sortzeko. “Informazio gehiegi izateak desinformazioa sortzen du” leit motivekin jokatuz munduko oraingo egoera ekonomikoaren parametroak jarri nahi ditut zalantzan, zinearen moduko gizarte-aisialdirako eta talde-aisialdirako praktika batetik (anonimoa izan ala ez).”

Iker Fidalgok “Ya tengo 30 años y aún no he cambiado el mundo” izeneko proiektua aurkeztuko du Abegitsuak saioan. Ikerrek honakoa dio: Badiouren baieztapenak (“Artisten erantzukizuna fikzio berri bat proposatzea da”), sinbolikotik lan egitea proposatzen digu, irudizko kolektiboak konkistatzea, eta lan-metodologiak ereitea mikroenetik, “hemen eta orain” adierazpenaren isla moduan. Proiektua Diruaren Aurkako proposamenean sartzen da, auto-suntsiketako testuinguru baten barruan. Ezinezkoa da bizi-aukera berriak sortzea gure koherentziak eta gure kontraesanak gure eguneroko NI horretatik balioetsi gabe. Horrenbestez, proposamena gure kontzientzia politiko propioaren zimenduetan sartzen da, hori suntsitzeko eta berriro eraikitzeko. Dirua kapitalismoaren baliabidea da aldeak eta lobotomiak sortzeko. Azaldu den proposamenarekin bakoitzaren planorik intimoenera iritsi nahi dugu. Koherentzia politikora. Hutsik eta estereotipatua dagoen oposizioa desegin benetako edukia sortzen hasteko”. Eta hori espazioaren esku-hartze artistikoaren ondorengo proposamenetan gauzatzen da:

 • Artxibo fotografikoa “Las plaza olvidadas”.
 • Egunkari demokrata baten lehenengo 30 orrialde.
 • Iraultza-ekintza baterako bandera.
 • Eguneroko aktibismorako metodoak.
 • Frustrazioaren photocall.

● Abenduak 12 eta 13 (12:30etik 15:00etara).
Gure bosgarren Abegitsua Rubén Castillejo sukaldari-gerrillaria da. “Liburutegi publikoak dauden bezalaxe, jangela publikoak egon behar lukete. Ez dut ulertzen elikadura hain gauza garrantzitsua izanik ekimen pribatuaren mende bakarrik geratzea”, dio Ruben Castillejok. Eta horri buruz egingo duena da Abegitsuak bere bekaren zenbateko guztia elikadurako lehengaiak erosteko erabili, hau da, janaria erosteko erabili. Janari hori erakusketaren barruan izango da sukaldari nomada den aldetik duen ekipaia koloretsuaren beste elementu batzuekin batera. Hori erabiliko du gelan gaituko duen jangela publiko txikia hornitzeko. “Lortu nahi duguna da janariaren ekonomiari buruz hitz egin, gogoeta kritikoak egin eta iritziak elkarren artean trukatu ahal izatea… arroz-plater on baten aurrean”.


Personalización del espacio, exposición y presentación de proyecto, recepción y contacto con el público.
Días 12 y 13 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Sede de Inmersiones en C/ Pintorería, 86.
Entrada libre

● 12 de diciembre:
Iera Bajo y Jaione Vélez (formando parte del colectivo Emartist2) presentarán su trabajo Cuerpo de la mujer como NO-PRODUCTO. La intención de la videoinstalación que propone este colectivo es en primer término la normalización del desnudo femenino, el rescate del cuerpo de la mujer como ANTI-PRODUCTO. Atacando el mal, por tanto, desde el lado de la oferta. En segundo término se pretende influir sobre la demanda del cuerpo de mujer como producto, para generar ANTI-CONSUMO.

Eduardo Acebedo presenta su proyecto M2 (REAL ESTATE). Usted está en la CALLE. Utilizará para su montaje tanto la iconografía del boom inmobiliario como la de su secuela más cruel y notoria: el desahucio. “El proyecto consiste en una reflexión sobre la difícil situación de crisis que atravesamos. La economía financiera, causante de la burbuja inmobiliaria, causante de la especulación sobre el valor del suelo, causante de la extensiva concesión de hipotecas, etc., es el orígen de la situación en la que nos encontramos y que ha dejado a miles de familias en la calle. Así mismo, queda un panorama desolador de edificios a medio construir, de calles llenas de carteles de Se Vende o Se Alquila, y cantidad de pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar. Me interesa la contradicción entre viviendas y espacios vacíos y personas desahuciadas”.

● 13 de diciembre:
KMB presenta en Hospitalarios su proyecto NOW PAY ME MY FUCKING MONEY que el artista describe con las siguientes palabras: “Cine para enseñar historia económica: El análisis de películas favorece la capacidad de reflexión y crítica, y ofrece un formato diferente y ameno para trabajar los contenidos. Para Inmersiones Vitoria 2013 me planteo crear un cine en el que mostrar una indigesta de proyecciones. Una película tras otra, sin parones, 24 horas de maratón visual, imitando la película “Danzad danzad malditos”. Una macro-sesión, en la que crear un batiburrillo de datos, números, monedas, transacciones, equivalencias, déficit bursátiles, subidas y bajadas, política, capitalismo, crisis, trapicheos, deudas, créditos, Anti-dinero y demás claves económicas. Jugando con el leit motiv “El exceso de la información causa la desinformación” quiero poner en tela de juicio parámetros de la actual situación económica mundial, desde una práctica de ocio social y grupal (Anónima o no) como es el cine.”

Iker Fidalgo presenta en Hospitalarios su proyecto titulado Ya tengo 30 años y aún no he cambiado el mundo. “La afirmación de Badiou sobre la responsabilidad de los artistas en proponer una nueva ficción -escribe Iker- nos propone trabajar desde lo simbólico, conquistar los imaginarios colectivos, y sembrar metodologías de trabajo desde lo micro como reflejo de un aquí y ahora. El proyecto se inscribe en la propuesta Anti-Dinero desde un contexto de auto destrucción. Es imposible crear nuevas opciones de vida sin valorar desde nuestro YO más cotidiano nuestras propias coherencias y contradicciones. Por lo tanto la propuesta se inserta en los cimientos de nuestra propia conciencia política para desmoronarla y (re)construirla de nuevo. El dinero es la herramienta del capitalismo para crear diferencias y lobotomías. La propuesta que se plantea pretende llegar al plano más intimo de cada cual. La coherencia política. Desarticular la oposición vacía y estereotipada para comenzar a crear contenido real”. Lo cual se materializa en las siguientes propuestas de intervención artística del espacio:

 • Archivo fotográfico “Las plazas olvidadas”.
 • 30 portadas de un periódico demócrata.
 • Bandera para acto revolucionario.
 • Métodos de activismo cotidiano.
 • Photocall de la frustración.

● 12 y 13 de diciembre:
Nuestro quinto Hospitalario es el cocinero-guerrillero Rubén Castillejo. “Así como hay bibliotecas públicas, debería haber comedores públicos. No concibo que algo tan importante como la alimentación quede al exclusivo albur de la iniciativa privada”, dice Rubén Castillejo. Y lo que hará a ese respecto es emplear el importe íntegro de su beca Hospitalarios en la adquisición de materia prima alimentaria, o sea, comida. Esa comida formará parte de la exposición junto a otros elementos de su colorido equipaje de cocinero nómada. Irá tirando de ella para proveer el pequeño comedor público que habilitará en la sala. “De lo que se trata es de que podamos hablar, reflexionar críticamente, intercambiar opiniones sobre la economía de la comida… frente a un buen plato de arroz”.


Deja un comentario

Inmersiones 2013ren diruaren aurkako enkante handia :: La gran subasta anti-dinero de Inmersiones 2013

inmersiones_imagen_fausto_grossi

Artelanen edo artisten objektuen enkante publiko bat izango da. Bildutako dirua kutxa metaliko batean sartuko da eta, itxi ondoren, soldadura bidez zigilatuta geratuko da. Prozedura bera erabiliz, plaka bat erantsiko zaio, barruan jasotako diru-zenbateko zehatza adieraziko duena. Kutxa hori gordailu iraunkor gisa emango zaio tokiko arte-erakunde bati, ahal bada gaur egungo artearen museo bati.

Enkante hori datorren abenduaren 13an egingo da arratzaldeko 8etatik aurrera ORTZAI antzerkian (Pintore kalea 39, Gasteiz).

Jardueraren Azalpena.
Ohinarriak.
Izena emateko fitxa.


Será una subasta pública de obras de arte u objetos de artista. El dinero recaudado será introducido en una caja metálica que una vez cerrada quedará sellada mediante soldadura. Por el mismo procedimiento se fijará a la caja una placa que informe de la cantidad exacta de dinero contenido. La caja será entregada en depósito permanente a una institución local de arte, a ser posible un museo de arte contemporáneo.

La subasta se realizará el próximo día 13 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en ORTZAI teatro (calle Pintorería 39, de Vitoria-Gasteiz).

Detalle de la actividad.
Bases.
Hoja de inscripción.Deja un comentario

Zer da inmersiones 2013? :: ¿Qué es inmersiones 2013?

 ● INMERSIONES. ZER DA?

Inmersiones proiektu independente bat da; hots, emititzeko esparru berriak behar dituzten arte eta kultur ekoizpenlanei erantzuteko sortu den gailu bat. Hamaika aldiz erabili den “arte emergentea” kontzeptuaren aurrean, helburu du erakunde publikoak eta ikusentzule berriak jarduera garaikideen sarean “murgildu” daitezen eragitea.

Edizio berri bakoitzean aldatu egiten da erregistroz Inmersiones ekimenaren formatua, eta talde eragile berri baten bultzadarekin jartzen da abian.


 ● INMERSIONES ES:

Inmersiones es un proyecto independiente,un dispositivo creado para atender a las producciones artísticas y culturales más próximas que precisan de nuevos espacios para su emisión. Su objetivo es, frente al manido concepto de “arte emergente”, provocar la “inmersión” de las instituciones públicas y de nuevas audiencias en el entramado de las prácticas contemporáneas.

Con cada nueva edición, el formato de Inmersiones cambia de registro y se pone en marcha con el impulso de un nuevo grupo motor.